Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Page image
Zainteresowania badawcze: kryptografia, ochrona prywatności, algorytmy rozproszone, zagadnienia prawne ICT

Prof. Mirosław Kutyłowski zajmuje się technologiami ochrony prywatności i kryptografii, uwzględniając zagadnienia natury regulacyjnej (prawo technologii ICT) i algorytmy dla systemów rozproszonych. Szczególnie intensywnym obszarem jego badań są protokoły kryptograficzne związane z identyfikacją i uwierzytelnianiem, realizujące zasady ochrony danych osobowych i uwzględniające warunki techniczne związane z realiami urządzeń stosowanych do identyfikacji. Drugim priorytetowym kierunkiem są badania możliwości tkwiących we wrogiej kryptografii a także możliwości oferowanych przez kryptografię anamorficzną. Dużo uwagi poświęcił też protokołom komunikacyjnym mającym zapewnić anonimową komunikację. Wraz z grupą izraelską, jest współautorem narzędzi matematycznych do szacowania poziomu anonimowości oferowanej przez Onion Routing.

Studia z zakresu podstaw matematyki ukończył w 1980 roku, stopnie dra i dr habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora w zakresie nauk matematycznych.

Był doktorantem na City University of New York, stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, docentem w Heinz-Nixdorf Institut na Uniwersytecie Paderborn, profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Mannheim, Hua Shan Professor na Uniwersytecie Xidian. W latach 2000-2023 był profesorem na Politechnice Wrocławskiej, twórcą kierunku informatyka algorytmiczna. W okresie 1980-2000 z przerwami na wyjazdy zagraniczne był pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, poczynając od stanowiska asystenta a kończąc na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 2023 roku prof. Mirosław Kutyłowski objął stanowisko Kierownika Zakładu Kryptologii w NASK.